FIBERFÖRENINGEN MED FRAMTIDEN I FOKUS

UNDER 2016 OCH 2018 BYGGDE KGB FIBERFÖRENING UT FIBERNÄTET I TÄTORTERNA KÄLARNE, GÄLLÖ OCH BRÄCKE.

DÄRAV NAMNET KGB FIBERFÖRENING.

NYHETER

SNABBARE UPPKOPPLING

Utökad hastighet från 100 till 250 Mbit/s utan extra kostnad.

NY UTRUSTNING FÖR TV & BREDBAND

KONTAKTA ANSVARIG I DITT OMRÅDE FÖR MER INFO!

FÖR SNABBARE HANTERING AV NY UTRUSTNING SÅ

BER VI ER ATT SKRIVA PÅ DET NYA AVTALET I 2 EXEMPLAR. 

KLICKA PÅ KNAPPEN ”AVTAL” NEDANFÖR.

OBS om ni har tagit över en bostad efter 2017 måste anmälan göras till Telia.

KLICKA HÄR FÖR ATT GÖRA ANMÄLAN TILL TELIA

Om detta inte görs innan byte av utrustning kommer ni inte kunna ladda ner nya koder för TELIA TV

1 +
Medlemmar
1 +
Facebook Följare
100 Mbt/s
Snabbare uppkoppling

framtiden är här

KGB fiberförening har tillsammans med Bräcke fiber och alla övriga fiberföreningar tecknat ett nytt kollektivt avtal med Telia.

Avtalet löper på 6 år och till samma månadskostnad som vi har nu.

följ oss på facebook